Regulamin

I. Definicje
 1. Administrator - właściciel serwisu filefox.pl. Firma eSOLUTIONS Paweł Werda z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Londyńska 7C/25, kod pocztowy 66-400, NIP: 8531501673, REGON: 320757729
 2. Serwis Filefox.pl - Umożliwia transfer ze swoich serwerów plików pobranych z kont premium serwerów innych usługodawców.
 3. Użytkownik - osoba, która identyfikowana jest w Serwisie dzięki podanym przy rejestracji eadresie e-mail i haśle. Użytkownik rejestrujący się na witrynie oświadcza iż zapoznał się z regulaminem oraz akceptuje jego treść.
II. Zasady użytkowania serwisu:
 1. Użytkownik oswiadcza, iz jest swiadomym, ze pliki, ktore ma mozliwosc pobrac poprzez Filefox.pl moga stanowic przedmiot praw wylacznych, takich jak prawa autorskie oraz praw ochronnych na znak towarowy, praw z rejestracji wzoru przemyslowego i prawa do wizerunku. Pliki sa ogolnodostepne na serwerach premium udostępnianych przez Serwis, a Serwis udostępnia jedynie możliwość szybszego ich pobrania. Serwis nie ponosi odpowiedzialnosci za pliki pobierane przez użytkowników. Pełną odpowiedzialność ponosi uzytkownik, ktory pobral dany plik. Zakazane jest ściąganie i udostępnianie plików niezgodnych z prawem. Odpowiedzialnosc za sciaganie oraz rozpowszechnianie plikow ponosi uzytkownik.
 2. Użytkownikowi zabrania się posiadania więcej niż 1 konta oraz zakładania wielu kont by zdobyć darmowy transfer. Konta tworzone w tym celu będą blokowane nawet jeśli dokonywane były na nich płatności
 3. Użytkownikowi zabrania się publicznego udostępniania linków (na forach i stronach internetowych) do plików znajdujących się na serwerach Filefox.pl.
 4. Użytkownik nie może używać programów generujących zapytania do serwisu Filefox.pl. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service).
 5. Użytkownik nie może prowadzić działań mających na celu spowolnienie, ograniczenie w działaniu lub jakiekolwiek inne szkody w Serwisie lub jego części. Wszelkie tego typu działania będą skutkować natychmiastowym usunięciem konta użytkownika bez możliwości zwrotu kosztów wykupionego transferu.
III. Odpowiedzialność Serwisu
 1. Korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko osób korzystających. Serwis nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób korzystających z Serwisu za żadne, pośrednie lub bezpośrednie, straty lub szkody, utratę jakichkolwiek danych, zysków, przychodów, przedsięwzięć jakkolwiek byłaby ona spowodowana, za wyjątkiem szkody wynikającej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Serwisu lub jego pracowników. Serwis nie odpowiada również za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy spowodowane okolicznościami, za które zgodnie z prawem nie ponosi on odpowiedzialności. W szczególności Serwis i jego właściciel nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. zakłócenia w działaniu Serwisu lub jego niedostępność, spowodowane przyczynami niezależnymi od Serwisu lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Serwis nie był w stanie zapobiec ani za szkody powstałe w wyniku powyższych zdarzeń.
  2. niemożność lub opóźnienie w pobraniu przez Użytkownika danego pliku z powodu problemów technicznych, przeciążeń łączna i/lub innej infrastruktury technicznej lub innych przeszkód technicznych.
  3. skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających korzystanie z Serwisu
  4. treść plików pobranych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu
  5. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu
  6. wycofanie wsparcia dla dowolnego serwisu, jeśli niemożliwe stanie się świadczenie wysokiej jakości usług przez problemy po stronie tego serwisu.
 2. Serwis zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu ulepszenia jakości Serwisu oraz wyeliminowania wszelkich problemów technicznych/dostępowych zgłoszonych przez użytkowników poprzez panel pomocy lub drogą mailową pod adresem: info [tutaj malpka] filefox.pl. Jednakże Serwis nie gwarantuje stałej dostępności jak również jego bezbłędnego funkcjonowania.
IV. Korzystanie z witryny
 1. Aby korzystać z możliwości serwisu Filefox.pl należy być zarejestrowanym użytkownikiem.
  1. Rejestracja a tym samym aktywacja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracji
  2. Posiadanie konta jest całkowicie darmowe
  3. Transfer pobierany jest z konta za linki wgrane na serwery Filefox.pl, które sprawdzane są pod względem poprawności z orginałem. Za ściągnięcie plików z serwerów Filefox.pl na dysk użytkownika transfer nie jest pobierany
  4. Każdy plik jest ważny 36 godzin od momentu dodania go do serwisu.
IV. Cennik transferu i płatności
 1. Cennik transferu. Transfer przyznawany jest na czas nieokreślony i można go zdobyć na dwa sposoby:
  1. Poprzez płatność SMSem według aktualnego cennika
  2. Poprzez płatność przelewem lub kartą według aktualnego cennika
 2. Aktualny cennik dostępny jest każdej chwili w panelu użytkownika
 3. Wszytkie podane w cenniku ceny są cenami brutto i nie zawierają żadnych dodatkowych ani ukrytych opłat.
 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Platnosci.pl (http://www.platnosci.pl)
 5. Rozliczenia płatności SMS przeprowadzane są za pośrednictwem Platnosci.pl (http://www.platnosci.pl)
 6. Wykupienie przez Użytkownika jakiejkolwiek z płatnych usług nie zwalnia go z respektowania postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Serwis Filefox.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. za błędnie wpisaną treść SMS lub nr telefonu,
  2. działanie operatorów telefonii komórkowej, banków lub innych pośredników przy dokonywaniu płatności,
  3. udostępnianie (odstąpienie, sprzedaż) kodów aktywacyjnych osobom trzecim.
 8. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularzu kontaktu http://filefox.pl/contact
 9. Zgłoszenie reklamacyjne musi uwzględniać numer transakcji, czas wykonania przelewu, numer telefonu Użytkownika, dokładny czas wysłania smsa, treść wysłanego smsa oraz ewentualny kod otrzymany w zwrotnej wiadomości SMS.
V. Prywatność
 1. Na stałe przechowujemy tylko adres e-mail użyty do aktywacji konta.
 2. Informacje starsze niż 36 godzin zostają automatycznie usunięte z logu aktywności użytkowników.
VI. Statystyki odwiedzin. Cookies / ciasteczka
 1. Serwis używa plików cookie (ciasteczka) do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Służą one jedynie do poprawienia komfortu przeglądania zawartości serwisu. Użytkownik może zablokować pliki cookies z domeny .filefox.pl jednak uniemożliwi to dalsze korzystanie z Serwisu.
 2. Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”).  Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu.  Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.  Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe  Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
VII.Regulamin
 1. Serwis Filefox.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu oraz w profilu prywatnym na stronie frontowej.
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między serwisem Filefox.pl a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika. W przypadku transferu, który pozostał należy go wykorzystać do końca okresu ważności Konta, gdyż nadpłaty nie będą zwracane.